Andree Booltink

In 1996 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Daarna heb ik in verschillende psychiatrische instellingen en psychologenpraktijken gewerkt. Ik heb de Kwalificatieroute tot GZ-psycholoog (BIG) gevolgd en de kwalificatie en registratie tot eerstelijnspsycholoog (NIP). Tegenwoordig ben ik werkzaam in mijn eigen praktijken in Nijmegen en Venlo en geef ik therapietraining op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Werkwijze

Ik heb een pragmatische instelling, maar ga ook gedegen te werk. De eerste een of twee gesprekken vormen de intakefase, waarbij altijd ook vragenlijsten aan de cliënt meegegeven worden. Afgestemd op het probleem, maar ook op de wensen en de persoonlijkheid van de cliënt wordt er meer klachtgericht of meer inzichtgevend gewerkt. Wil de cliënt zich meer op de klachten zelf richten zijn oplossingsgerichte methoden, hypnose, EMDR en/of (cognitief-) gedragstherapeutische elementen de aangewezen methodieken. Elementen uit de psychodynamische en cliëntgerichte psychotherapie komen aan bod wanneer de klachten niet zo duidelijk zijn en/of er bij de cliënt behoefte bestaat aan meer inzicht in zijn eigen persoonlijkheid.

Desgewenst is begeleiding ook mogelijk in de Engelse of Duitse taal.
 

Kwalificaties en lidmaatschap verenigingen:
Ik ben gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en eerstelijnspsycholoog NIP. Ik ben lid van het NIP en van de LVVP en tevens bestuursvoorzitter van de psychologen-coöperatie PsyZorg Nijmegen e.o.

Zie voor meer informatie
www.psyzorgnijmegen.nl
www.lvvp.info
www.psynip.nl