En hoe?

In het eerste gesprek bekijken we de situatie en werken we samen aan een oplossing. Waardoor komt u er niet op eigen kracht uit? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen? We zullen praktisch, probleemgericht en als u dat wenst in nauw overleg met uw huisarts werken.

Ongeveer 80% van onze cliënten heeft aan 8 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Soms kan het zijn dat zelfs een of twee gesprekken al voldoende hulp bieden. De kosten worden in de meeste gevallen door de ziektekostenverzekeraar vergoed (zie voor meer informatie darover hieronder). Zijn er meer dan twaalf gesprekken nodig, vindt er in principe een verwijzing naar een andere hulpverlener of instantie plaats.

Klik hier om u online aan te melden bij de praktijk. NB: wij behandelen alleen personen van 18 jaar en ouder.

 

Kosten

Wanneer u door uw huisarts naar ons verwezen bent, worden de gesprekken door de ziektekostenverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken zal worden (ook in 2021 is dat minimaal € 385,00). Neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen. 

Let op: Neomai Psychologenpraktijk heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren met sommige zorgverzekeraars geen contract afgesloten, bijvoorbeeld omdat deze zorgverzekeraars teveel invloed nemen op de inhoud van de behandeling in de spreekkamer door onnavolgbare eisen, die ons inziens niets met kwaliteit van zorg te maken hebben. Het gaat daarbij om zorgverzekeraar Menzis (met HEMA en Anderzorg). Bent u met een naturapolis verzekerd bij een van deze aanbieders dan krijgt u slechts een deel van de zorgkosten vergoed en dient u het resterende deel zelf te batelen. Informeer in die gevallen altijd eerst bij uw verzekeraar, voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u ook bij Menzis de volledige behandeling vergoed. 

Met alle andere zorgverzekeraars en hun dochterondernemingen hebben wij een contract gesloten waardoor de vergoeding van de kosten gewaarborgd is (uiteraard met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico). 

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, is er sprake van niet-verzekerde zorg, of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan is het tarief per sessie (45 minuten) € 109,-. Neem bij verdere vragen over de kosten van een behandeling s.v.p. contact met ons op.

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt worden €54,50 bij u in rekening gebracht. Let op: niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar en dient dus ten alle tijde zelf te betalen!

 

Verdere informatie over tarieven is elders op onze site vinden: https://neomai.nl/tarieven