Standaardprijslijst verzekerde basispakketzorg 2022

Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden landelijk.

Neomai Psychologenpraktijk brengt hiervan een percentage in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben (tussen 83%-96%). In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden.

Let op: Dit geldt niet voor verzekerden van Eucare en Aevitae waarmee wij geen contract hebben. Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat zij de factuur zelf ontvangen en deze kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. Kijk voor de start van de behandeling in uw polis welk bedrag/percentage van de NZa-tarieven uw verzekeraar vergoedt.

 

Code Tarieftoeslag >17 uur Tarief
17000 Tarieftoeslag voor afspraken met een begintijd na 17 uur *** € 15,00

*** De tarieftoeslag voor afspraken na 17 uur is altijd voor eigen rekening. Deze wordt niet door de zorgverzekeraar betaald.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2022

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestaties in rekening:

Code

OVP  Niet basis-pakketzorg

Tarief

198300

OVP niet-basispakketzorg Consult 
(45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min)

€ 109,00 (maximum tarief Nza: € 117,33)

30000 Te laat/niet afgezegde afspraak € 54,50 (= 50% van het OVP-tarief)

 

Code

OVP Niet basis-pakketzorg relatiegesprekken

Tarief

 

 

198301

Relatietherapie 45 minuten

€ 109,- (€ 54,50 per partner)

198302

Relatietherapie 60 minuten

€ 136,- (€ 68,- per partner)

198303

Relatietherapie 75 minuten

€ 168,- (€ 87,- per partner)

198304

Relatietherapie 90 minuten

€ 218,- (€ 109,- per partner)

 

 

 

Let op: Per 01-01-2022 is de GGZ overgegaan naar een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Hierdoor zijn alle lopende behandelingen per 31-12-2021 administratief afgesloten. Als de behandeling doorloopt in 2022 wordt deze op 01-01-2022 administratief heropend. Dit betekent dat uw eigen risico voor 2021 en voor 2022 zal worden aangesproken. 

Neomai werkt in dat verband volgens het principe 'planning = realisatie.' Dat betekent, dat de tijd zoals voor de betreffende sessie in de agenda is ingepland ook wordt gefactureerd, tenzij daarvan meer dan 15 minuten wordt afgeweken (zowel naar boven als naar onder).

 

lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/