Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2021

De vier zorgvraagzwaartetrajecten en het onvolledig behandeltraject met de bijhorende tarieven:

Code

Prestatie

Maximumtarief NZa *

180001

Kort (294 minuten)

€ 522,14 

180002

Middel (495 minuten)

€ 885,01

180003

Intensief (750 minuten)

€ 1434,96

180004

Chronisch (753 minuten)

€ 1380,49

180005

Onvolledig behandeltraject (OVP)**

€ 228,04

* Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden landelijk.

Neomai Psychologenpraktijk brengt hiervan een percentage in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben (tussen 88%-94%). In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden.

Let op: Dit geldt niet voor verzekerden van Menzis (hier valt ook Anderzorg en HEMA onder) waarmee wij geen contract hebben. Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars geldt dat zij de factuur zelf ontvangen (via Fa-med) en deze kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. Kijk in uw polis welk bedrag/percentage van de NZa-tarieven uw verzekeraar vergoedt.

** De prestatie Onvolledig behandeltraject (OVP) met het bijhorende tarief wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Code Tarieftoeslag >17 uur Tarief
17000 Tarieftoeslag voor afspraken met een begintijd na 17 uur *** € 15,00

*** De tarieftoeslag voor afspraken na 17 uur is altijd voor eigen rekening. Deze wordt niet door de zorgverzekeraar betaald.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2021

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie in rekening:

Code

OVP  Niet basis-pakketzorg

Tarief

198300

OVP niet-basispakketzorg Consult 
(45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min)

€ 109,00 (maximum tarief Nza: € 114,41)

30000 Te laat/niet afgezegde afspraak € 54,50 (= 50% van het OVP-tarief)

 

Code

OVP Niet basis-pakketzorg relatiegesprekken

Tarief

 

 

198301

Relatietherapie 45 minuten

€ 109,- (€ 54,50 per partner)

198302

Relatietherapie 60 minuten

€ 136,- (€ 68,- per partner)

198303

Relatietherapie 75 minuten

€ 168,- (€ 87,- per partner)

198304

Relatietherapie 90 minuten

€ 218,- (€ 109,- per partner)

 

 

 

Let op: Per 01-01-2022 gaat de GGZ over naar een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Hierdoor zullen alle lopende behandelingen per 31-12-2021 administratief afgesloten worden. Als de behandeling doorloopt in 2022 wordt deze op 01-01-2022 administratief heropend. Dit betekent dat uw eigen risico voor 2021 en voor 2022 zal worden aangesproken. 

lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/